Пелетна горелка GP 25 IV генерация

2,190.00 лв.

Характеристики:

Предимства:

– Автоматичен тест на всички функции на системата;
– Пет фиксирани нива на мощност с бърз достъп, които могат да бъдат променяни от потребителя;
– Автоматична модулация – настройка на количеството необходим въздух съобразно избраната от потребителя мощност;
– Автоматична самонастройка на системата, съобразно производител-ността на подаващия шнек, спрямо конкретни климатични условия и калоричност на горивото;
– Индикация за температурата на топлоносителя(или водата) в котела;
– Възможност за съхраняване на текущи настройки и възстановяване на заводските настройките;
– Пароли за ограничаване на нива за достъп до параметри за потребителя и сервизния персонал;
– Възможност за работа с температурен сензор, котелен и стаен термостат;
– Специални мерки за повишаване на надеждността и безопасността на изделието.

Производител: Екотерм Проект ЕАД