Prity

Prity ПРИТИ 95 „ООД“ е частна компания, основана от инж. Е. Иванов и инж. А. Геранлиев през 1995 г. в гр.Горна Оряховица, Р.България. Дружеството е специализирано в производство на домашни камини, готварски печки, камери за вграждане и котлета, използващи твърдо гориво, аксесоари и др. които се предлагат с търговската марка Прити или Prity. В настоящия момент над 350 души са пряко заети в основното производство.Произвеждат се в гр.Лясковец.

Всички Продукти Prity


 

Sending
User Review
0 (0 votes)

About ТермоКомерс

%d bloggers like this: