Пиролизен котел BURNiT PyroBurn Lambda 30kw Sunsystem
Пиролизен котел BURNiT PyroBurn Alpha 2 copyПиролизен котел BURNiT PyroBurn Alpha 3 copychart-PB-Lambda-v1tab-PB-Lambda-v1_BG

Пиролизен котел BURNiT PyroBurn Lambda 30kw Sunsystem

5,918.00 лв.

Пиролизен котел BURNiT PyroBurn Lambda 30kw Sunsystem

Изпитан и одобрен съгл. EN – 303-5, клас 5.

Наличен в изпълнения: 30 kW

Пиролизно горене
Дървесината в камерата за зареждане се разгаря (до 580°С) и отделя дървесен газ, богат на въглеродни съединения. В комбинация с първичния въздух той създава горима смес и се насочва към дюзата на горивната камера. В дюзата, смесPirolizno-goreneта се обогатява с вторичен въздух и се самозапалва, за да достигне в горивната камера до 1200°С. Преди да напуснат котелното тяло, горивните газове преминават димоход с вградени винтови турбулатори, където топлоотдават и се охлаждат до 150°С. Чрез пиролизното горене се постига пълноценно изгаряне на дървесината с минимално отделяне на пепел.
Елементи на Пиролизно горене
1.Приток на въздух;

2.Първичен въздух;

3.Вторичен въздух;

4.Запалване;

5.Пиролизно горене;

6.Всмукателен вентилатор;

7.Комин;

Предимства
1.Микропроцесорно управление с възможност за управление на един отоплителен кръг и един кръг за БГВ, с вграденитe в него изходи за подвързване на циркулационни помпи и датчик за БГВ;
2.Ламбда сонда за прецизно регулиране на горивния процес;
3.Почистваща система; 4.Датчик за изгорели газове;
5.Датчик „отворена врата“ и отвор за отвеждане на димните газове в комина предпазват котелното помещение от задимяване при зареждане. Датчик за отворена врата отчита отварянето на горната врата на котела и независимо от режима на работа задейства изсмукващият вентилатор на 100%.;
6.Въздушни клапи със сервозадвижки за регулиране на постъпващия въздух. Стъпков ел.мотор.;
7.Вентилатор за димните газове;
8.Голямата и удобна врата на горивната камера улеснява зареждането с дърва дълги до 50 см;
9.Горивната камера е защитена с високотемпературна керамична облицовка;
10.Окуляр за наблюдение на горивния процес.
Елементи, осигуряваща безопасност
1.При достигане на 95°С управлението изключва вентилатора и включва помпите за БГВ и отоплителна инсталация. Независим STB термостат изключва вентилатора при достигане на 99°С.;

2.Предпазен топлообменник;

3.Предпазен клапан 3 bar.

Елементи на Котел BURNiT PyroBurn Lambda
1. Управление;

2. Обшивка;

3. Високоефективна изолация;

4. Обезопасителен топлообменник;

5. Водна риза (мантел);

6. Камера за зареждане с гориво;

7. Камера за пиролизно горене;

8. Почистваща система;

9. Изход гореща вода;

10. Датчик Изгорели газове;

11. Ламбда сонда;

12. Комин;

13. Изсмукващ вентилатор;

14. Клапа за първичен въздух, сервозадвижки;

15. Клапа за вторичен въздух, сервозадвижки;

16. Вход студена вода;

Описание на продукта:

Пиролизен котел BURNiT PyroBurn Lambda 30kw Sunsystem

Високоефективен пиролизен котел за икономично и екологично
отопление на средни и големи помещения.
Котелът PyroBurn Lambda e с високотехнологично управление, регулируема мощност, ламбда сонда и сигурни механизми за безопасност.

Благодарение пиролизния принцип на горене и на интегриранта ламбда сонда в котела горивният процес е оптимизиран до степен, че ефективността на котела надхвърля 91%, а емисиите на изгорели газове покриват най-строгите европейски стандарти.

Вградена високо-температурна керамика, допринася за равномерното отдаване на отделената температура към водната риза и предпазва стоманените стени от високата температура (до 1200 °С).

Rate this post
%d блогъра харесват това: